Stuur jouw cursus in! Ook jouw diensten promoten? Ontdek het hier.

Gratis Cursus Filosofie

Beoordeel deze cursus
Verzenden
User Review
2.77 (71 votes)

Iedereen komt op een zeker moment wel met filosofie in aanraking. Meestal is de kennismaking dan maar beperkt of van korte duur. Soms rijst de behoefte om meer te weten te komen over filosofie en inzicht en begrip te krijgen in filosofische thema’s.

Maar waar moet je beginnen als je meer wilt weten over filosofie? Nou, bijvoorbeeld bij deze gratis cursus filosofie in PDF. Je kunt deze cursus zien als een inleiding in de filosofie die je zelfstandig kunt bestuderen. In de cursus krijg je een historisch overzicht van de belangrijkste filosofische stromingen in de 21ste eeuw te zien. Hierbij staan twee ontwikkelingen centraal:

  • De aandacht voor taal
  • De verandering in de positie van filosofie

Vanaf de zestiende eeuw (het begin van de moderne filosofie) verschuift de aandacht van het denken naar de aandacht voor taal. In de afgelopen honderd jaar namen we afstand van het idee dat de filosofie een toekomst voor de mens kan ontwerpen. Maar welke invloed hebben de maatschappelijke ontwikkelingen gehad op het denken in de afgelopen eeuw? Wat was de rol van de massacultuur, de consumptiemaatschappij, de informatisering en van andere ontwikkelingen en trends?

Een belangrijk deel van deze cursus filosofie is het lezen van teksten, waardoor je tot een beter begrip van filosofische teksten kunt komen.

In de cursus behandelt de auteur Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Wittgenstein, Foucault en Derrida. De cursus maakt oorspronkelijk deel uit van een cursus met bijeenkomsten, maar hij kan ook zonder verdere uitleg bestudeerd worden.

Inhoud gratis cursus filosofie

Deze cursus filosofie behandelt in 102 pagina’s onder andere de volgende onderwerpen:

  1. Plato
  2. Aristoteles
  3. Descartes
  4. Hume
  5. Kant
  6. Nietzsche
  7. Heidegger
  8. Wittgenstein

One Response

Wat vind jij ervan?